BÁNH MỲ

Bánh mehico

8.000₫

Bánh trứng sữa

5.000₫

Bánh ruốc cuộn

15.000₫

Bánh phomai ruốc

10.000₫

Bánh ruốc nhỏ

10.000₫

Bánh ngọt sữa

6.000₫

Bánh trái bí

7.000₫

Kem caramen hộp nhỏ

5.000₫

Bánh Cookies dừa 100g

15.000₫